CEO-Founder Trần Hồ Phương

Sáng lập kiêm chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Aloxy

Kỹ sư điện tử viễn Thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trang trí và chiếu sáng đô thị

 

 

. .