Aloxy S - Đèn tảo cột đứng

Aloxy S - Đèn tảo cột đứng

Cải thiện chất lượng không khí; lọc bỏ bụi mịn PM10, PM2.5, phấn hoa, vi khuẩn.Khả năng hấp thụ CO2 và sinh Oxy tươi tương đương 50 -100 cây xanh trong nhà.

ALOXY S- MANG CẢ VƯỜN CÂY VÀO CĂN PHÒNG CỦA BẠN

Thiết kế tùy chỉnh phù hợp với từng không gian, diện tích trong nhà. Cải thiện chất lượng không khí, lọc bỏ bụi mịn PM10, PM2.5, phấn hoa, vi khuẩn. Khả năng hấp thụ CO2 và sinh Oxy tươi tương đương 50 -100 cây xanh trong nhà.

 

Sản phẩm liên quan
Aloxy T - Đèn tảo để bàn
Đèn tảo để bàn Aloxy T với khả năng hấp thụ CO2 và sinh oxy tươi tương đương 20 -30 cây xanh trong nhà, góp phần tạo khoảng không gian xanh, tươi...
Aloxy ART - Đèn tảo kiến trúc xanh
Thiết kế riêng cho từng không gian trong nhà hoặc ngoài trời theo hướng  kiến trúc không gian xanh. Khả năng hấp thụ CO2 và sinh OXY tươi bằng cơ ...
. .