Aloxy ART - Đèn tảo kiến trúc xanh

Aloxy ART - Đèn tảo kiến trúc xanh

Thiết kế riêng cho từng không gian trong nhà hoặc ngoài trời theo hướng  kiến trúc không gian xanh. Khả năng hấp thụ CO2 và sinh OXY tươi bằng cơ chế quang hợp tương đương 200- 400 cây xanh đô thị. Cải thiện chất lượng không khí; lọc bỏ bụi mịn PM10, PM2.5, phấn hoa, vi khuẩn.

ALOXY ART – KIẾN TRÚC XANH MANG CẢ RỪNG CÂY VÀO ĐÔ THỊ

Thiết kế riêng cho từng không gian trong nhà hoặc ngoài trời theo hướng  kiến trúc không gian xanh. Cải thiện chất lượng không khí; lọc bỏ bụi mịn PM10, PM2.5, phấn hoa, vi khuẩn. Khả năng hấp thụ CO2 và sinh Oxy tương đương 200- 400 cây xanh đô thị.

 

Sản phẩm liên quan
Aloxy T - Đèn tảo để bàn
Đèn tảo để bàn Aloxy T với khả năng hấp thụ CO2 và sinh oxy tươi tương đương 20 -30 cây xanh trong nhà, góp phần tạo khoảng không gian xanh, tươi...
Aloxy S - Đèn tảo cột đứng
Cải thiện chất lượng không khí; lọc bỏ bụi mịn PM10, PM2.5, phấn hoa, vi khuẩn.Khả năng hấp thụ CO2 và sinh Oxy tươi tương đương 50 -100 cây xanh trong nhà.
. .