Đèn tảo Aloxy trong chương trình: Doanh nghiệp- Doanh Nhân trên VTV1 phát sóng 14h30 ngày 05/03/2022

15:17 CH
Chủ Nhật 17/07/2022
 410

Chương trình Doanh nghiệp - Doanh nhân phát sóng vào  14h30 ngày 05/03/2022

Phần giới thiệu đến GRETEK và ALoxy ở phút từ 7 của chương trình

Phóng sự của VTV1 về quá trình hình thành và phát triển  đèn tảo sinh học Aloxy

trong Chương trình Doanh nghiệp - Doanh nhân phát sóng vào  14h30 ngày 05/03/2022

https://vtv.vn/video/doanh-nghiep-doanh-nhan-suc-bat-moi-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-548268.htm

Tin liên quan
 Aloxy vinh dự là nhà đồng tài trợ cho Đại hội Đại biểu toàn Quốc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiệm kỳ IV năm 2023-2028
. .