slide1.jpg

Đèn tảo Aloxy

Aloxy T - Đèn tảo để bàn
Đèn tảo để bàn Aloxy T với khả năng hấp thụ CO2 và sinh oxy tươi tương đương 20 -30 cây xanh trong nhà, góp phần tạo khoảng không gian xanh, tươi...
Aloxy S - Đèn tảo cột đứng
Cải thiện chất lượng không khí; lọc bỏ bụi mịn PM10, PM2.5, phấn hoa, vi khuẩn.Khả năng hấp thụ CO2 và sinh Oxy tươi tương đương 50 -100 cây xanh trong nhà.
Aloxy ART - Đèn tảo kiến trúc xanh
Thiết kế riêng cho từng không gian trong nhà hoặc ngoài trời theo hướng  kiến trúc không gian xanh. Khả năng hấp thụ CO2 và sinh OXY tươi bằng cơ ...
. .